Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.10.2021
Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, “Tương thân tương ái” của dân tộc ta, đồng lòng, chung tay, góp sức ủng hộ nguồn lực cho công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

Tổ chức một số hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2021 đến 18/11/2021)  nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, vận động các tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Kiên Giang trong và ngoài tỉnh, với tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; Đồng thời thực hiện tốt hơn việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động ủng hộ các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Các hoạt động cần phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có liên quan để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mời quý vị xem toàn văn: Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm "Vì người nghèo"Thư ngỏ vận động Quỹ "Vì người nghèo" của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

NVT
Số lần đọc: 357

Tin liên quan