Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.03.2021
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2021, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2021 trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 343

Tin liên quan