Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.04.2017
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 141/KH-MTTQ-BTT, về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Số lần đọc: 492

Tin liên quan