Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.04.2021
Với mục tiêu chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện sớm, cách ly triệt để, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, điều trị tích cực, hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 26/4/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm ban hành Kế hoạch số 70/KH-BCĐ về việc ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng với từng cấp độ dịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tương đương với từng cấp độ, cụ thể: Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh; Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng; Cấp độ 3: Dịch lây lan đến 100 trường hợp mắc trong cộng đồng hoặc có từ 02 huyện, thành phố trở lên có trường hợp lây nhiễm thứ phát; Cấp độ 4: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 đến 1.000 trường họp mắc và trên 1.000 trường hợp mắc.

Trong đó, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm cùa mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 238

Tin liên quan