Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.12.2019
Sáng ngày 26/12/2019, Hội đồng nhân tỉnh Kiên Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì; Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tích cực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia đóng góp của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; cùng với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục phát triển đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Hiệu lực, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên.

Quang cảnh Hội nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 16

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy trong năm qua; sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành được những kết quả tích cực trong năm 2019, tạo tiền đề để phát triển tốt hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đặng Tuyết Em khẳng định, việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành tốt nội dung Chương trình làm việc, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu đã gửi theo mô hình “Kỳ họp không giấy”, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Diễn biến tiếp theo tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh trình 21 tờ trình dự thảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề như điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024; xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh… Kỳ họp được tiến hành và bế mạc vào ngày 27/12/2019.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 377

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137