Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 31.01.2022
Ngày 25/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó cấp tỉnh: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (màu xanh).

Cấp huyện: Có 15/15 đơn vị thuộc cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (màu xanh).

Cấp xã: Có 144 đơn vị thuộc cấp độ 1.

Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 25/01/2022.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 189

Tin liên quan