Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.12.2021
Ngày 13/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 3092/Q-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó cấp tỉnh: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (màu xanh).

- Cấp huyện:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 08 đơn vị.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 06 đơn vị.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 01 đơn vị là huyện Kiên Hải.

- Cấp xã:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 85 đơn vị.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 55 đơn vị.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 04 đơn vị.

Không có đơn vị cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 13/12/2021.

 

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây: Quyết định số 3092/Q-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh

NLN
Số lần đọc: 156

Tin liên quan