Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.01.2022
Ngày 04/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó cấp tỉnh: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (màu xanh).

- Đối với cấp huyện:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 10 đơn vị (tăng 03 đơn vị)).

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 05 đơn vị (giảm 01 đơn vị).

Không có đơn vị Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (màu cam) và Cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (màu đỏ).

- Đối với cấp xã:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 109 đơn vị.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 31 đơn vị.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 04 đơn vị.

Không có đơn vị cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 04/01/2022.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 140

Tin liên quan