Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.12.2019
Chiều ngày 13/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì.

Theo đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong năm 2019, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; tập trung lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương bằng những chương trình, nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch cụ thể. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện khá đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường; chú trọng kết nạp mới 2.290 đảng viên, đạt 76% kế hoạch, nâng đảng số toàn Đảng bộ lên 59.213 đảng viên, chiến 3,44% dân số. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 1.111 tổ chức đảng và 10.829 đảng viên, giảm 446 tổ chức đảng và 2.889 đảng viên so với năm 2018. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, giảm 1 tổ chức và 151 đảng viên, giảm 30 đảng viên so với năm 2018.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động sáng tạo của các cơ quan chính quyền, đoàn thể. Phong cách, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến theo hướng sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp có chuyển biến tích cực, trong chỉ đạo luôn bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đến nay các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và 25/25 sở, ngành cấp tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong và giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 59% kế hoạch. Triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về kiêm nhiệm các chức danh ở cấp huyện. Trong năm đã tinh giản được 682 biên chế, nâng tổng số biên chế đã tinh giản đến nay là 2.310/3.745 người, đạt 61,68% kế hoạch đến năm 2021; trong đó, khối đảng, đoàn thể tinh giản 200/187 người, đạt 106,9%, khối nhà nước tinh giản 2.110/3.558 người, đạt 59,3%.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, đối chiếu với nghị quyết Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh năm 2019, có 9 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt thấp so với nghị quyết. Các hoạt động văn hóa, xã hội đạt được một số kết quả quan trọng, đã hỗ trợ 1.208 căn nhà ở cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí 44,14 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 26.266/25.000 người, đạt 105% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 36.642/35.000 lượt lao động, đạt 104,69% kế hoạch. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt 96,57%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 4,14% năm 2018 xuống còn 2,69% năm 2019. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia được giữ vững; tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông, cháy, nổ giảm so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em cho rằng, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh tế phát triển chưa bền vững, tốc độc tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số hạn chế trên lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm khắc phục, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thoát nghèo chưa bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; tình trạng tàu cá của ngư dân sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để.

Đồng chí Đặng Tuyết Em nhấn mạnh trong năm 2020 tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp”. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trường kinh tế cao và vững chắc hơn năm 2019 để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tin gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Tăng cường quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

Quang cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,23%, thu nhập bình quân đầu người 2.458 USD. Sản lượng lương thực 4.295.000 tấn. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp 51.697,4 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu 780 triệu USD. Tổng thu ngân sách 11.540 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 16.486 tỷ đồng. Huy đồng vốn đầu tư toàn xã hội 48.000 đồng; có thêm 15 xã đạt tiêu chí nông thông mới để đến cuối năm có 79 xã nông thôn mới. Xây dựng 382km đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng diện 99,5%, tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 98,9%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1%. Huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 96% trở lên. Giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 67% trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90%.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu kết nạp 3.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 85%. Chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%; quản lý tốt đoàn viên, hội viên; tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia tổ chức hội chiếm 60% so với đối tượng.

 

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 1028

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137