Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.01.2020
Chiều ngày 16/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Xuân Canh Tý năm 2020 giữa lãnh đạo với người làm báo, văn nghệ sĩ và trí thức. Các đồng chí: Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và hơn 250 đại biểu đại diện cho hàng ngàn văn nghệ sĩ, trí thức và những người làm báo tham dự.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hoàn Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và những người làm báo; đồng thời, mong muốn đội ngũ trí thức nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, năng lực sáng tạo, tích cực cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh; đội ngũ những người làm báo, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh toàn diện các hoạt động của tỉnh, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Kịp thời phản ánh những mặt hạn chế, tiêu cực một cách khách quan, công tâm; phát huy tài năng, tự tin, bản lĩnh cách mạng và sự sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi họp mặt

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả, trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019. Ban Giám khảo tỉnh đã nhận được nhiều tác phẩm gửi về các Ban Sơ khảo dự thi, như: Hội Văn học Nghệ thuật có 31 tác phẩm; Hội Nhà báo tỉnh có 16 tác phẩm; Báo Kiên Giang đăng 45 mẩu chuyện về Bác, 103 tin, 119 bài và 159 ảnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các gương điển hình, mô hình học tập và làm theo Bác; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện hơn 300 tin, bài trong các chương trình thời sự, chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Đối với giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã thực hiện có gần 1.000 tin, bài, ảnh phản ánh về công tác xây dựng Đảng, trong đó có 218 tác phẩm báo in.

Ban Giám khảo đã thống nhất chọn lọc tuyển chọn 32 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh (03 tác phẩm đạt giải Nhất, 06 tác phẩm đạt giải Nhì, 09 tác phẩm đạt giải Ba, 14 tác phẩm đạt giải Khuyến khích). Tuyển chọn 10 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh (03 tác phẩm đạt giải Nhất, 02 tác phẩm đạt giải Nhì, 01 tác phẩm đạt giải Ba và 04 tác phẩm đạt giải Khuyến khích) của các tác phẩm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ IV - 2019. Đồng thời, Ban Giám khảo cũng đã thống nhất chọn lọc 30 tác phẩm gửi Trung ương để tham dự giải, bao gồm: 07 tác phẩm báo in, 07 tác phẩm phát thanh, 07 tác phẩm truyền hình, 03 tác phẩm sân khấu, 05 tác phẩm văn học và 01 tác phẩm âm nhạc. Chọn 12 tác phẩm gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ IV - 2019 về Trung ương.

Có thể nói, việc hưởng ứng Giải tại tỉnh đã tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, tạo được sự quan tâm trong đội ngũ những người làm báo. Thành công của Giải không chỉ thể hiện ở chỗ nhiều cơ quan báo chí, nhà báo, cộng tác viên, hưởng ứng với nhiều tác phẩm dự giải mà qua các tác phẩm được đăng tải đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Hồ Chí Minh; về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 787

Tin liên quan