Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.02.2020
Sáng ngày 24/02/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tỉnh dự, chủ trì.

Theo đồng chí Phan Thành Đức, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tỉnh, cho biết các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua đăng ký mô hình “Dân vận khéo” ở 3 cấp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lựa chọn nội dung đăng ký mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn và gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua khác. Một số địa phương chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện bổ sung tiêu chí xét tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó tác động tích cực đến ý thức phấn đấu của chủ thể mô hình.

Ban chỉ đạo tỉnh chủ động khảo sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo, giúp cơ sở và các mô hình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chọn đặt tên mô hình sát hợp hơn, nội dung xây dựng mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ được phân công; phối hợp, lồng ghép tổ chức tốt các lớp tập huấn hướng dẫn nội dung, phương thức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Năm 2019, toàn tỉnh đăng ký 7.736 mô hình cấp cơ sở, tăng 399 mô hình so với năm 2018. Ban Chỉ đạo tỉnh đã công nhận 6.568 mô hình đạt cấp cơ sở, chiếm 84,9% so với số đăng ký. Một số mô hình đăng ký thực hiện, như: Vận động góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế; vận động góp vốn làm cầu, lộ, đèn đường nông thôn; Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; Thu gom vỏ chai nhựa gây quỹ trong trường phổ thông… đã lan tỏa, phổ biến nhiều nơi trong tỉnh thực hiện, góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương, cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện tốt Công văn số 80-CV/TU, ngày 11/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Quan tâm kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc đăng ký, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” các cấp giai đoạn 2016-2020 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)… Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính quyền, các cơ quan nhà nước; chỉ đạo các cơ quan báo, đài của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Dân vận khéo”; chỉ đạo, quản lý tốt mô hình, điển hình trong hệ thống đoàn thể, thực hiện vai trò thành viên ban chỉ đạo, tham gia với ban chỉ đạo cùng cấp chăm lo, đề xuất khen thưởng mô hình của đoàn thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 829

Tin liên quan