Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.06.2019
Sáng ngày 05/6/2019, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá, Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với trên 1.200 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019 được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề “Giới và đại dương” và “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”.

Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo quê hương. Các thông điệp của Liên hiệp quốc đối với các cấp, các ngành, cộng đồng tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cuộc sống.

Các hoạt động Ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại thành phố Rạch Giá

Hiện nay, tỉnh ta đang phải đối mặt với việc ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt gây ra. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 1.200 tấn rác sinh hoạt, trong đó lượng rác thải ở nông thôn chiếm khoảng 650 ngàn tấn và ở đô thị 550 ngàn tấn; lượng rác thải ở đô thị được thu gom xử lý khoảng 90% và lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom với tỷ lệ khoảng 32%, phần còn lại không được thu gom xử lý, thải trực tiếp ra ao, hồ, biển, sông, rạch gây ô nhiễm môi trường cho nguồn nước.

Ở các khu đô thị, khu dân cư nông thôn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải sinh hoạt ở các hộ gia đình, nhà trọ, nhà nghỉ chưa được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng và môi trường nước mặt ở các kênh, rạch có xu hướng ô nhiễm gia tăng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và tất cả mọi người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phải tích cực bảo vệ môi trường, tài nguyên biển đảo bằng các hành động cụ thể, như:

Tập trung tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề có liên quan đến biển, hải đảo Việt Nam. Tăng cường thu gom, xử lý rác thải, trồng thêm cây xanh tạo cảnh quang đường phố, tổ chức khai thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng túi ni long, giảm thiểu rác thải nhựa. Thực hiện các chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giữ gìn “xanh, sạch, đẹp”. Vận động mọi người nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Sau Lễ mít tinh, đại biểu tham gia chiến dịch thu gom rác thải, vệ sinh môi trường khu vực ven biển dọc theo tuyến đường Tôn Đức Thắng từ khu đô thị lấn biển Tây Bắc đến cống Kinh Cụt khu đô thị Phú Cường.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 468

Tin liên quan