Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.12.2021
Ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2941/Q-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Cấp tỉnh là cấp độ 3 – Nguy cơ cao (màu cam). Đối với cấp huyện: Cấp độ 1 – Nguy cơ thấp (màu xanh) có 6 đơn vị là thành phố Rạch Giá, các huyện: Giang Thành, Phú Quốc, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận; Cấp độ 3 – Nguy cơ cao (màu cam) có 2 đơn vị là huyện Gò Quao và huyện Kiên Hải; các huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 2 – Nguy cơ trung bình (màu vàng).

Đối với cấp xã: Cấp độ 1 – Nguy cơ thấp (màu xanh) có 58 đơn vị; Cấp độ 2 – Nguy cơ trung bình (màu vàng) có 75 đơn vị; Cấp độ 3 – Nguy cơ cao (màu cam) có 10 đơn vị; Cấp độ 4 – Nguy cơ rất cao (màu đỏ) có 1 đơn vị là xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao.

Thời gian áp dụng từ 07 giờ ngày 01/12/2021.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 509

Tin liên quan