Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.03.2022
Trong 2 ngày 10 và 11/3, tại TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển, đảo.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới, biển, đảo; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cán bộ làm công tác dân tộc các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc và xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền cũng góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời tăng cường phát huy tình đoàn kết quân - dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới, biển, đảo.

 

Hội nghị tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển, đảo tại thành phố Hà Tiên

 

Tại TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành, các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tuyên truyền đến 280 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, Người có uy tín, trưởng ấp (khu phố) và đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển, đảo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất nhập cảnh, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số; cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Ngoài ra, tại các buổi tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tư vấn, giải đáp thắc mắc các vấn đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc qua đó nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Hoa
Số lần đọc: 165

Tin liên quan