Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.04.2022
Đợt 1: Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 28/5/2022; Đợt 2: Từ ngày 29/5/2022 đến ngày 06/7/2022.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể: Tiêm mũi 1: Bắt đầu từ ngày 20/4/2022 và kết thúc trước ngày 30/4/2022, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa mắc Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 03 tháng. Tổng số trẻ em được tiêm trong đợt này là 194.228 người, gồm: 181.035 trẻ em trong trường học và 13.193 em ngoài cộng đồng.

Tiêm mũi 2: Bắt đầu từ ngày 18/5/2022 và kết thúc trước ngày 28/5/2022, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 chưa mắc Covid-19 (thời gian mũi 2 cách mũi 1 là 28 ngày).

Dự kiến tiêm đợt 2 từ ngày 29/5/2022 đến ngày 06/7/2022. Trong đó tiêm mũi 1: Bắt đầu từ ngày 29/5/2022 và kết thúc trước ngày 08/6/2022, tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 03 tháng chưa tiêm đợt 1. Tiêm mũi 2: Bắt đầu từ ngày 26/6/2022 và kết thúc trước ngày 06/7/2022, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 mắc Covid-19 (thời gian mũi 2 cách mũi 1 là 28 ngày). Tổng số trẻ em được tiêm trong đợt này là 21.729 người, gồm: 20.422 trẻ em trong trường học và 1.307 em ngoài cộng đồng.

Tổng kinh phí dự toán thực hiện là gần 3,5 tỉ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương.

NLN
Số lần đọc: 81

Tin liên quan