Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 28.12.2021
Với mục phòng, chống dịch chủ động ’bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng: Phấn đấu trên 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 được tiêm liều bổ sung và nhắc lại; Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thời gian: Thực hiện từ tháng 12/2021 đến hết tháng 3/2022 chia làm 04 đợt tiêm. Cụ thể:

- Đợt 1: Thực hiện từ ngày 24/12/2021 - 31/12/2021.

+ Tiêm liều bổ sung: Tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell (Sinopharm) đợt 5, đợt 6, đợt 8.

+ Tiêm liều nhắc lại: Tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 2 (AstraZeneca) đợt 3 và mũi 2 (AstraZeneca và Moderna/Pfizer) đợt 4.

- Đợt 2: Thực hiện từ ngày 16/01/2022 - 30/01/2022 tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca và Moderna/Pfizer đợt 5.

- Đợt 3: Thực hiện từ ngày 15/02/2022 đến ngày 25/02/2022 tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 2 loại vắc xin AstraZeneca và vắc xin Pfizer đợt 7 và đợt 7 bổ sung.

- Đợt 4: Thực hiện từ 15/3/2022 đến ngày 25/3/2022.

+ Tiêm liều nhắc lại: Tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm liều bổ sung đợt 1 Kế hoạch này loại vắc xin Vero Cell (Sinopharm).

+ Tiêm liều nhắc lại: Tiêm cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 2 loại vắc Abdala đợt 8 và vắc xin Astrazeneca đợt 9 và đợt tiêm vét bổ sung (các loại vắc xin).

- Đối tượng triển khai: Tổng số đối tượng cần tiêm liều bổ sung và nhắc lại: 1.704.565 người, trong đó:

-       Tổng số đối tượng cần tiêm liều bổ sung: 530.957 người (vắc xin Verocell).

-       Tổng số đối tượng cần tiêm liều nhắc lại: 1.173.608 người, trong đó:

+ Đối tượng cần tiêm vắc xin AstraZeneca: 385.968 người.

+ Đối tượng càn tiêm vắc xin Pfizer/Modema: 179.853 người.

+ Đối tượng cần tiêm vắc xin Abdala: 76.830 người.

+ Đối tượng cần tiêm vắc xin Verocell: 530.957 người.

- Phạm vi triển khai: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Dự kiến kinh phí thực hiện là 15.107.213.500 đồng, từ nguồn kinh phí ngân sách địa phưong.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 227

Tin liên quan