Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 31.05.2022
Với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng; ngày 29/5/2022, Sở Y tế ban hành kế hoạch số 1754/Kh-SYT về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch và thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phấn đấu trên 90% người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng liều nhắc lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19 được tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); đảm bảo an toàn tiêm chung khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2022 đến ngày 10/8/2022. Tổng kinh phí thực hiện 1,6 tỉ đồng.

Có  đợt tiêm, cụ thể:

- Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 01/6/2022 đến ngày 14/6/2022, tiêm liều nhắc lại lần 2 cho đối tượng đã tiêm liều nhắc lần 1 chưa mắc hoặc đã mắc Covid-19 trên 3 tháng (sai khi tiêm nhắc lần 1).

- Đợt 2: Bắt đầu từ ngày 01/7/2022 đến ngày 11/7/2022, tiêm liều nhắc lại lần 2 cho đối tượng đã tiêm liều nhắc lần 1 mắc Covid-19 trong thời gian 3 tháng (sai khi tiêm nhắc lần 1).

- Đợt 3 (đợt tiêm vét): Bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/8/2022, ngoài 2 đợt chính, tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, thời gian mắc Covid-19 của đối tượng sẽ tổ chức tiêm vét đối với các đối tượng không được tiêm đợt 1 và đợt 2 do không đủ điều kiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo Kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp lục phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; vận động các tổ chức, đơn vị đóng góp nguồn kinh phí cho công tác thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 137

Tin liên quan