Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.12.2021
Tuy nhiên, có 01 đơn vị cấp huyện tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (màu vàng) lên cấp độ 3 - Nguy cơ cao (màu cam), nâng tổng số đơn vị cấp huyện có cấp độ 3 là 02 huyện, gồm huyện Kiên Lương và huyện Kiên Hải.

Ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó cấp tỉnh: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (màu xanh).

- Cấp huyện:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 07 đơn vị.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 06 đơn vị.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 02 đơn vị là huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương

- Cấp xã:

+ Cấp độ 1 : Nguy cơ thấp (màu xanh): 89 đơn vị.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 47 đơn vị.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 08 đơn vị.

Không có đơn vị cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (màu đỏ).

Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 20/12/2021.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây: 

 

 

NLN
Số lần đọc: 150

Tin liên quan