Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 20.12.2019
Sáng ngày 20/12/2019, tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội đoàn kết sư sãi yêu nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 177 đại biểu được hiệp thương giới thiệu từ Đại hội Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các huyện, thành phố, đại diện cho 1.057 vị sư sãi và trên 240.000 phật tử của 76 chùa Nam tông trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tập hợp đoàn kết các vị sư sãi vào Hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; vận động đồng báo dân tộc Khmer hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nước. Hội tích cực vận động sư sãi, đồng bào phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục cho sư sãi và đồng bào phật tự Khmer nâng cao trình độ phổ thông và chữ dân tộc; làm tốt công tác từ thiện xã hội, xây dựng giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống được công nhận khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Nhiều chùa được công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa, tổ chức các lễ hội truyền thống, lễ hội tôn giáo trên tinh thần tiết kiệm và an toàn. Đến nay, có 55/76 chùa có nước sạch sử dụng, 76 chùa có cầu hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm dần.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn được Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện, động viên sư sãi và đồng bào phật tử tham gia tích cực, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đã xây dựng 62 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, 111 cây cầu bê tông; cấp phát 15.244 cuốn tập, trên 2.000 cây việt cho học sinh, tổ chức được 1.171 lớp dạy và học chữ Khmer trong dịp hè;… Hội tăng cường, phát huy truyền thống đoàn kết của 3 dân tộc Khmer, Kinh, Hoa trong cộng đồng, ra sức xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, thể hiện phương châm hoạt động của giáo hội “Đạo đời - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội đoàn kết sư sãi yêu nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phấn đấu 100% chùa Nam tông Khmer đều mở lớp dạy chữ Khmer hàng năm; 30% chùa thành lập được đội nhạc ngũ âm, nhạc Skor thum, đội trống Chhay dăm, đội mùa Roboam… góp phần giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; 95% con em đồng bào phật tử được đi học đúng độ tuổi; 70% số chùa có cổng hàng rào, có sân chùa khang trang sạch đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vận động đồng bào phật tử đóng góp cho hoạt động từ thiện từ 20-30 tỷ đồng trở lên. Thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cùng toàn Đảng, quân và dân trong tỉnh làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và làm giàu chính đáng; phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập rèn luyện kỹ năng, tiếp thu khoa học, công nghệ và áp dụng và cuộc sống mang lại hiệu quả thiết thực. Hội sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động sư sãi, chức sắc, chức việc chấp hành nghiêm giáo lý, giáo luật, chấp hành và thực hiện tốt Hiến chương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 375

Tin liên quan