Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.10.2019
Nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư, xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư, sáng ngày 16/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Đến dự có bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Điền, Ban lãnh đạo ấp và các hộ gia đình trên địa bàn ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền.

Quang cảnh Lễ ra mắt mô hình

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Điền thông qua Quyết định của Đảng ủy xã Hòa Điền về việc thành lập Ban chỉ đạo, thực hiện mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền và đại diện 5 hộ gia đình trong khu dân cư ký bản cam kết thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các nội dung chủ yếu như sau: Vận động nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt pháp luật các quy định khác về an ninh trật tự của địa phương; không có người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, có từ 90% trở lên các hộ trong khu dân cư ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các hoạt động phòng, ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; không có người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng...

Việc triển khai mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt nội dung tiêu chí số 19 về đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa; giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Thanh Thủy
Số lần đọc: 398

Tin liên quan