Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.10.2018
Từ ngày 10 đến 12 tháng 10 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiên Lương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 63 đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng và Phó Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố trên địa bàn huyện. Đến dự và phát biểu trong buổi Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Chí Thao, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề về: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân, về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người.

 

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ của Mặt trận các cấp, Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong thời kỳ hiện nay.

 

 
MTTQ Kiên Lương
Số lần đọc: 267

Tin liên quan