Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.06.2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTC  quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Trong đó có hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, với mức hỗ trợ là 0,15 và 0,1 lần mức lương cơ sở đối với Trưởng ban, Phó Trưởng Ban tư vấn cấp huyện; 1,0 và 0,8 lần mức lương cơ sở đối với Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn cấp tỉnh và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 1,2 và 1,0 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra còn các nội dung chi khác như: Chi viết báo cáo, góp ý văn bản lên đến 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo; chi hội thảo, hội nghị công tác phí và văn phòng phẩm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

Nguyên Mai
Số lần đọc: 527

Tin liên quan