Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.03.2022
Ngày 30/3/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận tổ chức triển khai Kế hoạch số 69/KH-MTQ-BTT ngày 30/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Tổ quốc Việt Nam huyện chia cụm và phát động thi đua các xã, thị trấn năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Phan Quang Đáng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cùng tham dự. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Phan Quang Đáng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch chia cụm và phát động thi đua các xã, thị trấn năm 2022.

 

Quang cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua

 

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận tổ chức phát động thi đua giữa Mặt trận các xã, thị trấn. Nội dung bản ký kết thi đua theo các chỉ tiêu thuộc 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thông qua việc ký kết thi đua còn giúp các tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh của mình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Có 8 xã, thị trấn ký kết thi đua, được chia làm 02 cụm. Năm nay, cụm trưởng cụm số 1 là Mặt trận xã Bình Minh, và số 2 là Mặt trận xã Vĩnh Bình Bắc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận chính thức phát động thi đua và chứng kiến các cụm ký kết thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thị Sem
Số lần đọc: 112

Tin liên quan