Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 15.09.2022
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”; làm tốt hơn nữa việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh,

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Tỉnh ủy có Công văn số 573-CV/TU về việc lãnh đạo thực hiện vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “vì người nghèo”, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo, hướng dẫn người nghèo nâng cao nhận thức và ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát động đợt vận động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội, các cơ sở tôn giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến hết ngày 18/11/2022), nhằm tập trung xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo, quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng, các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt việc vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp, các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 120

Tin liên quan