Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 06.11.2019
Sáng ngày 05/11/2019, Ban Dân vận và Mặt trận huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận - Mặt trận năm 2019 cho 78 Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ Dân vận ở khu dân cư.

Tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Trần Hồng Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lâm Minh Hậu, huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện An Minh; đồng chí Ngô Văn Thum, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Phạm Văn Lý, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể: Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Nông dân, Đoàn thanh niên.

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

Thời gian lớp tập huấn kéo dài 5 ngày, với 10 chuyên đề. Các học viên sẽ tiếp thu các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; công tác tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và quy trình thực hiện một cuộc giám sát; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tiếp công dân; hoạt động của Nhóm nòng cốt và Câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục pháp luật; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện pháp luật về cơ sở; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; hướng dẫn xây dựng bảng đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện.

Qua lớp tập huấn, các báo cáo viên tuyền tải những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi về chuyên môn nghiệp vụ đến Ban công tác Mặt trận, Tổ Dân vận; trang bị thêm kiến thức mới, bổ ích, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, giúp nâng cao trình độ, chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Nga
Số lần đọc: 142

Tin liên quan