Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.12.2020
Trong các ngày 01, 02 và 04/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang chủ trì tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại các huyện Kiên Lương, Phú Quốc và thành phố Hà Tiên.

Đoàn do ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin – Truyền thông cùng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố nơi giám sát tham gia thành viên.

 

Đoàn làm việc tại UBND huyện Phú Quốc

 

Tại các buổi làm việc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (do Đoàn giám sát chọn) đã báo cáo kết quả công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020. Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đế công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Phát biểu kết luận, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được và tiếp thu một số kiến nghị của đơn vị được giám sát. Đồng thời, đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã cần phối hợp chặt chẽ hơn với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính.

Thanh Tròn
Số lần đọc: 337

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137