Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.04.2021
Chiều ngày 08/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2021 và triển khai chương trình công tác quý II năm 2021. Đồng chí Ngô Văn Lũ, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2021, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận quý I/2021 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Vui đón tết, năm nay nhân dân phấn khởi hơn được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã, thị trấn phối hợp với HĐND, UBND tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 3 cấp được 54 cuộc có 2.292 cử tri tham dự.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;  đồng thời ban hành hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII; ban hành thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu và thành phần những người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Hội nghị sơ kết quý 1/2020

 

Quý II/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề ra kế hoạch: Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền vận động các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Tuyên truyền ý nghĩa, chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, phối hợp với Báo, Đài truyền thanh huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác Mặt trận, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ký kết thi đua năm 2021 cho cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trong huyện.

Thanh Thủy
Số lần đọc: 390

Tin liên quan