Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.05.2022
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/3/2022 về giám sát, phản biện xã hội năm 2022, trong 02 ngày 25 và 26/5/2022, Đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giám sát trực tiếp tại UBND xã Tân Hiệp A và UBND xã Thạnh Đông B.

Đoàn Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện do ông Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí là Trưởng, Phó ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức giám sát trực tiếp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý đất đai.

Các đơn vị tiếp đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng, Phó các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo UBND các xã thông qua báo cáo tóm tắt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý đất đai tại địa phương.

 

Đ/c Nguyễn Minh Ngọc, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thay mặt đoàn phát biểu kết luận buổi giám sát tại UBND xã Tân Hiệp A

 

Các báo cáo của các đơn vị, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho thấy Cấp ủy, chính quyền các địa phương có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và quản lý đất đai tại các cơ sở thờ tự các tôn giáo nói riêng. Hầu hết các tôn giáo thực hiện tốt quy định của pháp luật về vấn đề liên quan đến tôn giáo. Các địa phương đã tập trung kiểm tra, rà soát, thống kê, hướng dẫn các cơ sở thờ tự lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao khoảng 90% cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các tôn giáo liên quan đến đất đai, không để xảy ra điểm nóng, kéo dài, phức tạp… Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Vẫn còn tình trạng, lấn chiếm, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trái phép; xây dựng các công trình phụ trợ tôn giáo không phép; vẫn còn một vài trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt cho đoàn giám sát đề nghị: Chính quyền các địa phương tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nói chung và lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo nói riêng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở thờ tự tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, hỗ trợ các cơ sở thờ tự có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác giám sát của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đối với việc sử dụng đất của cơ sở thờ tự các tôn giáo tại địa phương; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực đất đai; Luật Đất đai; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo,…

Nhật Trường
Số lần đọc: 198

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137