Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.09.2021
Chiều ngày 01/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Thạnh Đông.

Đây là công tác giám sát thường niên theo Quyết định 217, Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng Đoàn, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội.

Tham gia cùng đoàn giám sát gồm có các đồng chí: Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Mẫn, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân; Võ Thị Thùy Trang, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Nguyễn Thị Kim Khoe, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động; Phan Thanh Tòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Trưởng đoàn triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc của cuộc giám sát theo Kế hoạch số 58/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/8/2021 về giám sát đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 58/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 30/8/2021 về việc thành lập đoàn giám sát. Đoàn đã nghe đại diện UBND xã báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động, rà soát, lập, niêm yết danh sách đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) tại xã trong thời gian qua về những mặt làm được, những mặt còn hạn chế.

 

Quang cảnh Đoàn làm việc tại UBND xã

 

Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành xã, các thành viên trong Đoàn đã có 3 ý kiến yêu cầu xã cần điều chỉnh như việc lập danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cần xác định rõ đối tượng thế nào là lao động tự do, thế nào là bán hàng rong... cần có định nghĩa rõ để xác định đúng đối tượng và lập danh sách không bỏ sót, đúng người, đúng đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ; việc lập danh sách đối tượng lao động tự do chưa niêm yết đầy đủ tại trụ sở ấp để dân theo dõi, chỉ niêm yết ở UBND xã, thiếu biên bản họp xét đối tượng lao động tự do của ban, ngành ấp, từng thành viên đoàn bổ sung trong báo cáo về mặt được, hạn chế và nêu ra một số giải pháp để đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Qua các ý kiến thảo luận đóng góp và ý kiến giải trình làm rõ thêm một số nội dung Đoàn đặt ra đối với đơn vị. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng đoàn, đánh giá cao việc chấp hành kế hoạch giám sát của đơn vị, đã chuẩn bị báo cáo theo đề cương, cung cấp đầy đủ hồ sơ mà đoàn yêu cầu, có bước chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức tiếp đoàn, công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện khá tốt,… Bên cạnh đó đề nghị đơn vị khắc phục những hạn chế do đoàn đóng góp, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát trước ngày 07/9/2021, để làm cơ sở cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành thông báo kết luận của đoàn về kết quả giám sát tại xã Thạnh Đông đúng theo quy định.

Nhật Trường
Số lần đọc: 592

Tin liên quan