Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.11.2021
Ngày 24/11/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện công tác Mặt trận năm 2021 và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Tham dự hội nghị gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các ban ngành, đoàn thể, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và 8/8 Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp.q

Trong năm 2021, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Chánh triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực như: Phối hợp tiếp nhận hỗ trợ 1.295 suất quà cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trị giá 548.900.000 đ/500.000.000đ, vượt 9,7% so với chỉ tiêu; vận động hỗ trợ xây dựng mới 08/04 căn Nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 368 triệu đồng, vượt 2 lần chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, Ban Thường trực còn vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được 8,3 tấn gạo, 860 phần nhu yếu phẩm tổng trị giá trên 180 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ giải cứu trên 5 tấn nông sản cho bà con do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổ chức Hội nghị Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã, khóa V nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả có 25 vị trúng cử Đại biểu HĐND cấp xã Hòa Chánh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ban thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Chánh chú trọng thực hiện.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

 

Đạt được những kết quả trên là do sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa Mặt trận, Chính quyền, các ban ngành xã, giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên xã đã tạo điều kiện hỗ trợ công tác Mặt trận trên một số mặt đạt hiệu quả. Mặt trận từ xã đến ấp có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của xã.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế: Việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân còn chưa phong phú, chưa phát huy hết vai trò của các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chất lượng các cuộc vận động nâng lên còn chậm; vai trò, hoạt động giám sát của Mặt trận từng lúc từng nơi còn mang tính hình thức, còn biểu hiện hành chính hóa trong một số hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Trắc, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Chánh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nhân rộng các mô hình hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương, chăm lo Tết Nguyên Đán 2022 cho Nhân dân đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, neo đơn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ngọc Khiêm
Số lần đọc: 399

Tin liên quan