Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.06.2020
Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Minh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng ngày 16/6/2020, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tham gia hội nghị có đồng chí Lại An Nhân, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Chí Nguyện, đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; các ban ngành, đoàn thể xã; các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và 17/17 Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp cùng tham dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề ra những giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

Trong sáu tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Mặt trận xã Minh Thuận triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và hiệu quả thiết thực. Nổi bật là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo đã góp phần động viên nhân dân ổn định cuộc sống; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận từng cấp trong công tác dân tộc, tác tôn giáo được đổi mới và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Mặt trận xã Minh Thuận đã triển khai các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Minh Thuận được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Kết quả trong 6 tháng đầu năm Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Minh Thuận đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 13.100.000 đồng và vận động triển khai xây dựng được 7 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 230 triệu đồng; xây dựng 6 cây cầu bê tông, trị giá 355 triệu đồng và khoan 12 giếng nước ngọt cho hộ nghèo, trị giá 61.500.000 đồng; vận động trao tặng 2.425 khẩu trang cho nhân dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng 02 mô hình “nuôi heo đất giúp đỡ cho người nghèo”, “Vớt - xử lý rác thải trên sông”. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những giải pháp để thực hiện chương trình công tác của Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lại An Nhân đánh giá cao hoạt động của Mặt trận xã Minh Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được tăng cường và phát huy, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đồng chí Lại An Nhân đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện; Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương, nhất là Nghị quyết số 42/NQ-CP; Phối hợp thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm nắm dư luận xã hội phản ánh kịp thời; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Không ngừng củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, vận động thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tham gia bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Phương Chi
Số lần đọc: 319

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137