Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.07.2022
Sáng ngày 21/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Tân Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Hà Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các đồng chí đại diện cho các ban ngành: Công an, Quân sự xã và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ (2019-20224); Đại diện Ban lãnh đạo các ấp.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác Mặt trận

 

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Khánh Hòa đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát động đến các hộ, ấp, các cơ quan đơn vị đăng ký thực hiện. Phát động đăng ký gia đình văn hóa năm 2022 là 1.538/1.670 hộ đạt 92,09%, đăng ký đơn vị 7/7 đơn vị, đăng ký ấp văn hóa 7/7 ấp. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngay từ đầu năm, Mặt trận xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022, qua đó 6 tháng đầu năm đã vận động được 134,7/140 triệu đạt 96,2%. Với tinh thần tương thân, tương ái, 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận xã đã phối hợp tiếp nhận các phần quà từ các cấp và các nhà hảo tâm để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã với 640 suất quà với tổng số tiền 247.840.000 đồng. Phối hợp với HĐND - UBND cùng cấp tổ chức 09 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã với cử tri; có 270 cử tri tham dự, trong đó có 24 cử tri phát biểu với 28 ý kiến thảo luận, đã được đại biểu HĐND 3 cấp, chính quyền địa phương trả lời thỏa đáng tại hội nghị, còn 03 ý kiến ghi nhận.

Thay mặt Thường trực HĐND xã đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch HĐND xã thông tin các hoạt động HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hà Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Kông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đưa ra chương trình phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho đối tượng chính sách; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Thúy Ngọc
Số lần đọc: 236

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137