Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.08.2022
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho cán bộ và người dân, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; phong trào vệ sinh phòng dịch; tích cực tham gia tiêm vắc xin liều nhắc lại phòng Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh.

Ngày 17/08/2022, Văn phòng Tỉnh ủy có Thông báo số 585-TB/VPTU về ý kiến kết luận của đồng chí Ðỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố.

Trong đó có nội dung nhận định thời gian qua, tỉnh ta lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng với cả nước, tỉnh ta đã kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới, xã hội gần như trở lại trạng thái bình thường trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, tạo điều kiện rất tốt cho kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân ổn định. Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, có sự nỗ lực, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch; sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân tỉnh nhà, của cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là hiệu quả của việc “thần tốc” tiêm văc xin phòng Covid-19 đã tạo sự miễn dịch cộng đồng.

Trong tình hình dịch Covid-19 nhiều khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, khó định đoán, nhiều biến chủng mới xuất hiện. Quán triệt mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết; thực hiện quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, nhằm tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp, địa phương nâng cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các ngành, các cấp có thẩm quyền để chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các biến thể mới của Covid-19. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống dịch; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm nhằm ổn định tình hình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp không để dịch Covid-19 quay trở lại, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch; theo dõi sát diễn biến tình hình các dịch bệnh, kịp thời ban hành kế hoạch ứng phó, phương án phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt nhất; cập nhật đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn và triển khai thực hiện bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Quyết tâm chính trị cao nhất, không được chủ quan, lơ là, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để dịch bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm với Đảng bộ, với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, với nhân dân; xem đây là một trong những nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và dập dịch sốt xuất huyết, không để hình thành ổ dịch mới. Thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - khoanh vùng - dập dịch”, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “2K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, huy động nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tiếp tục tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết. Đẩy mạnh xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết theo đúng quy trình xử lý y tế (phun hóa chất chủ động, dập dịch diện rộng) tại các địa phương nguy cơ bùng phát dịch. Chủ động rà soát, bảo đảm năng lực điều trị. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh, các huyện, thành phố chủ động các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; phải phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong; tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành khác. Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Giao Trung tâm Chỉ huy tỉnh chỉ đạo Sở Y tế đảm bảo nguồn vắc xin phòng Covid-19, vật tư y tế, thuốc; Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn đấu thầu thuốc đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tưọng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch giữa các ngành, các cấp.

 

NLN
Số lần đọc: 88

Tin liên quan