Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.10.2020
Sáng ngày 20/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm Trưởng Đoàn cùng các đồng chí trưởng, phó các ban của Mặt trận tỉnh và đại diện Mặt trận các huyện trong cụm thi đua là thành viên, kiểm tra công tác Mặt trận và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2020 đối với Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Rạch Giá và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình cùng Mặt trận 11 phường, xã. Tiếp đoàn có đồng chí Lưu Văn Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Đại diện BTT UBMTTQ thành phố Rạch Giá; Đại diện cấp ủy, Ủy ban phường An Bình có đồng chí Nguyễn Văn Lập, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng BTT UBMTTQ Việt Nam Phường và Ban CTMT 6 khu dân cư trên địa bàn phường An Bình.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác Mặt trận tổ chức tại phường An Bình

 

Trong buổi làm việc, Mặt trận Phường, Thành phố báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm về các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”. Qua báo cáo, Đoàn đã có nhiều ý kiến đặt ra như thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các cuộc vận động, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân; đời sống của người dân, dịch bệnh Covid-19, các tệ nạn xã hội, từ đó, Đoàn có những hướng dẫn cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Mặt trận phường An Bình, Mặt trận Thành phố Rạch Giá trong quá trình thực hiện công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Thay mặt Mặt trận Thành phố và Mặt trận phường An Bình, đồng chí Lưu Văn Quang đã tiếp thu những ý kiến, hướng dẫn của Đoàn và có hướng chỉ đạo thực hiện công tác Mặt trận 02 cấp trong thời gian tới, nhất là công tác an sinh xã hội; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,... tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong tình hình mới.

Trọn Vẹn
Số lần đọc: 431

Tin liên quan