Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 28.01.2021
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, gồm: Chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức phụ cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố có bằng cấp chuyên môn; hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố do sắp xếp lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng cụ thể, gồm cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 1151

Tin liên quan