Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.03.2021
Năm 2020, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh và đã có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Thành tựu trong phòng, chống dịch tạo điều kiện để kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Việt Nam là nước có mức tăng trưởng dương duy nhất trong khu vực Đông Nam Á, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới, được cộng đồng khu vực, thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Trong những thành công đó, có vai trò, sự đồng hành tích cực, nhiều mặt của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Trong năm qua, dù gặp muôn vàn khó khăn vì COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra ở miền Trung, nhưng với nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, sự đoàn kết, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo của toàn Đảng, của hệ thống chính trị và toàn dân đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả, năm 2020 có những bước tiến vững chắc với nhiều điểm sáng và kết quả quan trọng; nổi bật là Việt Nam đã cơ bản kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành, phối hợp của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Trong đó nổi bật ở một số mặt nội dung:

(1) Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới và phong phú, điển hình là sự kịp thời, sáng tạo, chủ động và quyết liệt, phản ứng nhanh trong tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, đại dịch; chăm lo giúp đỡ người nghèo, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

(2) Trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, song Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Cấp Trung ương tổ chức thành công các hoạt động lớn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể sáng ngày 18/11/2020 tại Trung tâm HN Quốc gia Hà Nội.

(3) Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

(4) Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức sắp xếp bộ máy đối với các đơn vị sáp nhập đơn vị hành chính; phát huy hiệu quả vai trò các Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

(5) Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đổi mới về phương thức, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh và triệt để ứng dụng công nghệ thông tin. Sự phối hợp với Chính phủ, chính quyền cùng cấp ngày càng chiều sâu, thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

(Theo Tài liệu công tác Mặt trận của UBTWMTTQVN)
Số lần đọc: 171

Tin liên quan