Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.04.2017
Kế hoạch số 52//KH-UBND, ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017
Số lần đọc: 452

Tin liên quan