Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.06.2021
Sáng 30/6, tại Hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa IX đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Quyết định 104 của Bộ Chính trị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ vào quyết định của Bộ Chính trị và thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực trình Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay đồng ý hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khóa IX diễn ra ngay sau đó, tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Kiên Giang tham dự có bà Lê Thị Vệ Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 03 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nghe Đoàn Chủ tịch trình tờ trình và biểu quyết hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu làm Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quá trình công tác của ông Lê Tiến Châu:

- 9/1994-12/2009: Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Luật TP.HCM.

- 01/2010-4/2013: Chuyên viên rồi Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 5/2013-8/2014: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 9/2014-2/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 02/2015-01/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

- 01/2016-6/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

- 6/2016-3/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

- 3/2018-5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 5/2018-8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020-11/2020: Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/2020-01/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 02/2021-6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2016; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 6/2021-nay: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 188

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137