Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.03.2022
Ngày 30-12-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được thực hiện trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố vùng đồng bào DTTS; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã và ấp đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố vùng đồng bào DTTS; Hộ gia đình, cá nhân người DTTS; Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, ấp đặc biệt khó khăn; Doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020.  Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 1,5-2%; phấn đấu 50% số xã, ấp ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn…

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 246

Tin liên quan