Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.03.2021
Ngày 02/3/2021, tại Hội nghị trực tuyến triển khai Công tác Mặt trận năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lồng ghép tổ chức phát động thi đua công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua cụm Mặt trận các huyện, thành phố năm 2021.

Chủ trì cuộc họp có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Ngô Phương Vũ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng tham dự có các vị trong Ban Thường trực, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thành phố tham dự.

 

Quang cảnh cuộc họp phát động thi đua

 

Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua Kế hoạch chia cụm và phát động thi đua năm 2021 cụm các huyện, thành phố với các mục đích và yêu cầu: tập hợp, động viên các tập thể, cá nhân trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Mặt trận năm 2021, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, có nhiều hoạt động hưởng ứng và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 góp phần thành công Cuộc bầu cử và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021); biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 03 cụm thi đua 15 huyện, thành phố đã thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác Mặt trận năm 2021 với các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2021 cụm thi đua sẽ tổ chức sơ kết 6 tháng tại huyện Kiên Hải và tổng kết công tác thi đua tại thành phố Hà Tiên.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 238

Tin liên quan