Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.07.2022
Nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và nhận thức đầy đủ các quan điểm, nội dung triển khai của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/07/2022, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Ðồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 13- NQ/TW của Bộ Chính trị thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tỉnh; có lộ trình cụ thể, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị và bố trí kịp thời các nguồn lực thực hiện. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời với các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương trong vùng ĐBSCL trong thực hiện Nghị quyết. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và các địa phương trong thực hiện.

Với mục tiêu đến năm 2030 là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để xây dựng Kiên Giang thành một tỉnh có chất lượng sống tốt vùng Tây Nam bộ. Hạ tầng và môi trường đầu tư tại Kiên Giang hấp dẫn đủ thu hút nhà đầu tư hàng đầu về du lịch và dịch vụ, bất động sản và công nghệ. Thành phố Rạch Giá kết nối thông suốt với hai cực tăng trưởng là Phú Quốc và Hà Tiên, hình thành tam giác phát triển chính của nền kinh tế thương mại dịch vụ hướng biển. Đến năm 2030, Kiên Giang trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đối với du khách và nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Cụ thể: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 (theo giá so sánh 2010) tăng trưởng thấp nhất đạt 6,1%/năm, cao nhất đạt 7,8%/năm và trung bình đạt 7,0%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 thấp nhất đạt 3.890 USD, cao nhất đạt 5.237 USD, trung bình đạt 4.520 USD.  Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%. Tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 2% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026- 2030. Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân thấp nhất là 11, cao nhất là 13, trung bình là 12; tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân thấp nhất là 34, cao nhất là 39, trung bình là 36,5. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50-55%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày đạt 65%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt trên 50%.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 267

Tin liên quan