Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 26.07.2022
Chiều ngày 22/7/2022 tại Hội trường khu hành chính tập trung phường Vĩnh Thanh Vân, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Dân vận, Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022, đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Khối vận phường; Nguyễn Hoàng Mỹ Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện lãnh đạo UBND, các ban ngành, đoàn thể và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024; các đồng chí bí thư chi bộ, Tổ trưởng Dân vận và Ban công tác Mặt trận 05 khu phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự lãnh đạo, hướng dẫn của Ban thường trực MTTQ Việt Nam thành phố Rạch Giá, hoạt động của Mặt trận và các thành viên có nhiều chuyển biến tiến bộ, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng lên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được 185 cuộc có 8.617 lượt người dự.

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Dân vận, Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

 

Công tác phối hợp với các ngành, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, đã vận động xây dựng và sửa chữa 02 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo; vận động, tổ chức trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 782 suất quà, trị giá trên 300 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Công tác tổ chức thường xuyên được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và thành viên được phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng bào dân tộc, tôn giáo đoàn kết thống nhất hành động, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề ra một số nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện như sau: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ và sự kiện chính trị theo kế hoạch của Mặt trận cấp trên và của cấp ủy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; phát động tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12-2022) gắn với tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND-UBND phường và với các ngành liên quan. Thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên trong tổ chức thực hiện các chương trình hành động của ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đề ra.

Nguyễn Loan
Số lần đọc: 34

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137