Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 28.04.2020
Chiều ngày 27/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Chủ trì điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; đồng chí Đặng Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng để triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực thì MTTQ các cấp phải phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động Thương binh và xã hội, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác trong việc xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách. Tổ chức giám sát và phát huy vai trò giám sát của nhân dân ngay từ bước đầu để đảm bảo tính công khai trong quá trình thực hiện.

 

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quán triệt, Hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chi trả hỗ trợ.

Thanh Phong
Số lần đọc: 488

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137