Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.05.2020
Ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND - ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quy định này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập internet công cộng; chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; điều kiện về diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của các đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Kính mời quy vị xem chi tiết tại đây:

NLN
Số lần đọc: 254

Tin liên quan