Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.12.2020
Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg – quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng áp dụng của Quyết định này là các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số ứong tồng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và các thôn, bàn, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 323

Tin liên quan