Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.07.2020
Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 01).

Chiều ngày 10/7, tại Trụ sở Khu phố 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hòa tổ chức Lễ ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”  trên địa bàn phường An Hòa (gồm 40 thành viên).

Đến dự lễ ra mắt CLB có ông Trương Hoàng Hải Duy, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban phong trào Mặt trận tỉnh; ông Trần Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Rạch Giá; ông Sử Văn Phan, Đội phong trào Công an thành phố Rạch Giá và lãnh đạo Đảng ủy, UBND cùng các ngành đoàn thể phường, khu phố và 60 đại diện hộ dân và thành viên CLB.

 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng lãnh đạo Mặt trận tỉnh, thành phố tại buổi ra mắt

 

Câu lạc bộ “Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” được xây dựng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; đặc biệt là thông qua việc củng cố và thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, thông qua quy chế hoạt động; nội dung cam kết hoạt động và các thành viên ký cam kết thực hiện mô hình.Thông qua triển khai mô hình gắn các hoạt động phòng, chống tội phạm với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn dân cư, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an và MTTQ, các tổ chức thành viên của phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; hướng dẫn, tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Công an phường chủ động tiếp nhận, kịp thời xử lý và thông báo kết quả các thông tin liên quan đến tội phạm, ANTT trong quá trình triển khai mô hình.

Quang Vi
Số lần đọc: 368

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137