Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.08.2020
Sáng ngày 21/8/2020, Ban Thường vụ thành ủy Rạch Giá tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Thái Châu Báu, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trang Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy; Lưu Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Rạch Giá cùng các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể thành phố; Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đại diện Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” phường - xã, Trưởng hoặc Phó Khối vận các phường - xã; đại diện chủ thể mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố giai đoạn 2016-2020; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lưu Văn Quang, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Rạch Giá báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực: có 1.952 lượt mô hình được công nhận cấp cơ sở; cấp thành phố trong giai đoạn 2016-2018 đã công nhận 116 mô hình và giai đoạn 2019-2020, công nhận 162 mô hình; cấp tỉnh công nhận 83 mô hình.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố đã tạo được sự lan tỏa, sâu rộng đến các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân. Trong đó, về lĩnh vực kinh tế đã có nhiều mô hình phát triển, đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tận dụng khai thác, phát huy có hiệu quả vào lực lượng sản xuất như mô hình: “Khéo vận động phát triển kinh tế hộ gia đình trong tổ hợp tác rau màu Thành Tiến” của chi bộ ấp Trung Thành, xã Phi Thông; “Khéo vận động hội viên tham gia CLB hoa cảnh” của Hội Nông dân phường Vĩnh Hiệp… Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội chiếm tỉ lệ cao nhất trong các lĩnh vực, mô hình đã huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia như mô hình: “Khéo vận động xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn dân cư” của Ban lãnh đạo khu phố 4, phường An Hòa; “Khéo vận động xây dựng quỹ chăm sóc Người cao tuổi” của Hội Người Cao tuổi phường Vĩnh Hiệp… Về lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được xây dựng nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng cuộc sống bình yên cho mọi nhà, mọi người như mô hình: “Tổ NDTQ không tội phạm và TNXH” của Khu phố 1, phường Vĩnh Bảo; “Khéo vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Lợi… Về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh như mô hình: “Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ” của Ban lãnh đạo tổ NDTQ số 8, Khu phố 1, phường An Hòa;”Khéo vận động thực hiện, nâng cao chất lượng công tác Tư vấn hướng dẫn, thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài” của Phòng Tư pháp thành phố…

 

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của UBND thành phố Rạch Giá đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020

 

Qua các mô hình trên đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,52%, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; mối quan hệ giữa đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng được gắn bó mật thiết hơn.

Qua những kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố đã trao Giấy chứng nhận cho 162 mô hình được công nhận cấp thành phố (134 tập thể, 28 cá nhân); Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng cho 03 tập thể và 15 cá nhân Ban Chỉ đạo hai cấp có thành tích tốt trong tham mưu chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; UBND thành phố khen thưởng cho 42 mô hình (35 tập thể, 07 cá nhân) đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Thanh Tâm
Số lần đọc: 492

Tin liên quan