Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.10.2021
Chiều 29/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam được trình bày tại hội nghị, qua hơn 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đã giúp cho 2 cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang

 

Trong đó, kết quả nổi bật là công tác phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Đảng và Nhà nước. Phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quốc phòng - an ninh, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chế độ. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ. Trao đổi, cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để 2 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua thực hiện Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa 2 cơ quan, giữa các vụ, đơn vị của 2 cơ quan gần gũi, gắn bó, khẳng định xu thế, nhu cầu phối hợp là cần thiết.

Báo cáo cũng chỉ ra môt số hạn chế cần khắc phục như một số nội dung trong quy chế chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, thường xuyên; một số nội dung chưa được cụ thể hóa nên chưa có cơ sở thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Bên cạnh đó, 2 cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân có liên quan đến công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên phối hợp hướng dẫn, đôn đốc Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội và khối nội chính ở địa phương thực hiện quy chế phối hợp…

Trên cơ sở các nội dung được trình bày, đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo sơ kết, trọng tâm là các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao những ưu điểm, kết quả đạt được trong hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn tồn tại những hạn chế cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục; dư địa phối hợp giữa 2 cơ quan còn rất rộng, và đề phát huy hiệu quả cao nhất đòi hỏi phải bàn tính kỹ chương trình, kế hoạch cụ thể.

Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ của 2 đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đó: Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân trong giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tiếp tục phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội, về nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp, cử cán bộ tham gia các ban chỉ đạo, tổ biên tập xây dựng các đề án được giao cho mỗi cơ quan theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với chức năng, nhiệm cụ của mỗi bên; tăng cường phối hợp, theo dõi nắm thông tin, tình hình dư luận Nhân dân về các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn… từ đó tham mưu đề xuất cơ quan thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý; phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong PCTN, tiêu cực.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, Vụ Theo dõi công tác PCTN của Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham mưu kế hoạch, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của 2 cơ quan trong năm tới và trong cả nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, phối hợp để tham mưu xử lý những kiến nghị tại hội nghị hôm nay; rà soát lại quy chế để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của 2 cơ quan trong tình hình mới. Hàng năm nên có sơ kết giữa 2 cơ quan để nhìn lại công việc năm qua và thống nhất công việc trong năm tới.

Ban Nội chính và Ủy ban MTTQ các địa phương trên cơ sở kinh nghiệm của Trung ương và những kết quả đạt được tời gian qua không ngừng tăng cường quan hệ phối hợp giữa 2 cơ quan, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTN, tiêu cực tại địa phương, cơ sở, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nội chính Đảng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc” cho 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Hoàn Kiếm
Số lần đọc: 205

Tin liên quan