Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 06.08.2019
Chiều ngày 22/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng hoạt động của các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị.

Đây cũng được xem là Hội nghị Tổng kết công tác của 3 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX và ra mắt 3 hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.

Sáu tháng đầu năm Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất nhiệm vụ giám sát, phản biện những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội tỉnh, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo nhân dịp Lễ, Tết năm 2019 và các chương trình an sinh xã hội.

Các vấn đề bức xúc đặt ra có liên quan đến công tác dân tộc và tôn giáo cũng được Hội đồng tư vấn Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp xử lý, tham mưu, đề xuất đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời. Tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề có liên quan.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc và Tôn giáo ra mắt trong Hội nghị

Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo luật, luật sửa đổi, bổ sung và tham gia đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (NQ HĐND, QĐ UBND tỉnh), tham mưu, đóng góp tích cực cho Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh đối với việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Phát biểu tổng kết Hội nghị đồng chí Lê Thị Vệ nhấn mạnh, thời gian qua, các hội đồng đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tập hợp khối đại đoàn kết; thực hiện chính sách về tôn giáo và dân tộc; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Thời gian tới các hội đồng cần tập trung nghiên cứu nghiên cứu nắm chắc việc thực hiện Quyết định 217; đề xuất các nội dung để thực hiện việc giám sát của Mặt trận sát hơn với thực tế cuộc sống; nghiên cứu giám sát trong lĩnh vực kinh tế đối với các công trình XDCB...

Hội nghị đã ra mắt 3 hội đồng tư vấn mới, đại diện chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội phát biểu hứa hẹn sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác tư vấn, nghiên cứu giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nói riêng cũng như Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh nhà nói chung.

Việt Thịnh
Số lần đọc: 269

Tin liên quan