Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.07.2022
Ngày 6/7, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Do, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lâm Thị Xinh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Vương Minh Mẫn, Huyện ủy viên, Phó Ban Dân vận Huyện ủy; Ngô Văn Lũ, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện.

Công tác Mặt trận trong huyện 6 tháng đầu năm 2022, có nhiều thuận lợi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp và hướng dẫn của MTTQ tỉnh. Mặt trận phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành liên quan cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên, Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước được nhân dân phấn khởi đồng tình hưởng ứng. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận luôn bám sát vào nhiệm vụ chính của huyện, xã, thị trấn, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cấp trên đều được triển khai thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế, phát huy được tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, vai trò, vị trí của Mặt trận, các tổ chức thành viên ngày càng phát huy, từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề xuất những vấn đề bức xúc trong Nhân dân chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình cao. Hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức quy tụ, tập hợp mọi lực lượng trong các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc - tôn giáo đoàn kết thống nhất hành động, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường chỉ đạo xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến, cùng Đảng, nhà nước chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng

 

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực đề ra các nhiệm vụ là tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; tham gia tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà Đại Đoàn kết; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, nhất là trong dịp tết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới; Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vận động toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia BHYT, BHXH.

Thanh Thủy
Số lần đọc: 179

Tin liên quan